Nemendur skulu sækja allar kennslustundir samkvæmt stundatöflu sinni og koma stundvíslega til kennslu.
Eftirfarandi reglur gilda um skráningu fjarvista, viðurlög við þeim og einkunn fyrir skólasókn:
1. Ef nemandi er fjarverandi úr kennslustund (klukkustund) eða mætir eftir að fjórðungur kennslustundar er liðinn skrifar kennari F í kladda. Komi nemandi of seint en þó áður en fjórðungur kennslustundar er liðinn skrifar kennari S. Sambærilegar reglur gilda yfirgefi nemandi kennslustund áður en henni er lokið. Þrjú S jafngilda einu F.
2. Nemandi, sem ekki hefur mætt í kennslustund, getur ekki farið fram á að fá kennslu í því efni sem búið er að fara yfir.
3. Ef annað er ekki tekið sérstaklega fram í kennsluáætlun getur nemandi átt von á því að vera skráður úr áfanga án fyrirvara ef fjarvistir í honum eru fleiri en sem svarar kennslu í eina og hálfa viku (t.d. meira en 6 skipti í áfanga sem er kenndur 4 sinnum í viku).
4. Veikindi og önnur forföll skal tilkynna samdægurs. Nemanda ber að tilkynna forföll áður en hringt er út úr fyrstu kennslustund sem hann skal, samkvæmt stundatöflu, sækja þann daginn. Veikindi sem vara skemur en einn dag er ekki hægt að tilkynna rafrænt en nemandi getur gert grein fyrir þeim á skrifstofu skólans og fyllt út blað þar sem óskað er niðurfellingar fjarvista.
5. Forföll vegna heimsókna til lækna eða annarra sérfræðinga á heilbrigðissviði sem vara skemur en einn skóladag er hægt að tilkynna á skrifstofu. Slíkri tilkynningu skal fylgja vottorð eða dagsett kvittun frá heilbrigðisstofnun.
6. Ef forföll og fjarvistir í áfanga eru samtals meira en sem svarar tveim vikum getur skólameistari krafist þess að veikindaforföll verði eftirleiðis staðfest með vottorði frá lækni.
7. Ef nemandi gerir grein fyrir öllum veikindaforföllum í samræmi við 3. og 4. grein hér að ofan þá valda veikindi því ekki að hann fái lægri einkunn en 7 fyrir skólasókn. (Veikindi eru dregin frá upp að 93%).
8. Einkunn er gefin fyrir skólasókn og birtist hún í námsferli nemenda og á útskriftarskírteini. Skólasóknareinkunn ræðst af skólasókn samkvæmt töflunni hér fyrir neðan. Nemandi í fullu námi (24 kennslustundum eða meira) sem nær 9 eða 10 í skólasóknareinkunn fær 1 einingu á fyrsta þrepi sem er færð inn í námsferil hans við lok annar.
Frá 98% upp í 100% gefur einkunnina 10
Frá 96% upp að 98% gefur einkunnina 9
Frá 94% upp að 96% gefur einkunnina 8
Frá 92% upp að 94% gefur einkunnina 7
Frá 90% upp að 92% gefur einkunnina 6
Frá 88% upp að 90% gefur einkunnina 5
Frá 86% upp að 88% gefur einkunnina 4
Frá 84% upp að 86% gefur einkunnina 3
Frá 82% upp að 84% gefur einkunnina 2
Skólasókn undir 82% gefur einkunnina 1
9. Sé skólasóknareinkunn lægri en 5 á nemandi ekki vísa skólavist á næstu önn.
10. Sé nemandi haldinn langvinnum sjúkdómi skal hann hafa samband við náms- og starfsráðgjafa strax og það er ljóst og síðan í upphafi hverrar annar og fylgja fyrirmælum um regluleg samskipti á önninni.
11. Í sumum verklegum áföngum og áföngum án lokaprófs er gerð krafa um viðveru og þeim er ekki hægt að ljúka ef forföll eru umfram tilskilið hámark sem er tilgreint í kennsluáætlun.

Please publish modules in offcanvas position.