GLEÐILEGA PÁSKA
GLEÐILEGA PÁSKA
Kennsla hefst að nýju miðvikudaginn 24. apríl
GLEÐILEGA PÁSKA
GLEÐILEGA PÁSKA
Kennsla hefst að nýju miðvikudaginn 24. apríl

Skólanámskrá Fjölbrautaskóla Vesturlands, 14. útgáfa 2014
Starfshættir | Námsbrautir


Danska

DAN 193
Eitt af markmiðum áfangans er að nemendur nái sömu kunnáttu og krafist er til grunnskólaprófs. Áfanganum er einnig ætlað að kynna nemendum danska tungu sem lifandi mál sem getur komið þeim að gagni vilji þeir fræðast eða ferðast um Norðurlöndin. Einnig verður lögð áhersla á að málið sé kynnt sem tæki til þess að afla sér upplýsinga um efni sem nemendur hafa áhuga á.

DAN 102
Undanfari: Einkunn 5,0 – 6,9 á grunnskólaprófi og a.m.k. 4,0 á samræmdu prófi | DAN 193
  Í áfanganum er lögð áhersla á að nemendur verði færir um að skilja allt venjulegt talað og ritað mál almenns eðlis. Lestur fjölbreytilegra texta á að auka orðaforða og lesskilning. Þjálfun í hlustun og framburði á að gera nemendur færa um að skilja og tjá sig skiljanlega. Málnotkunin er þjálfuð með munnlegum og skriflegum æfingum.
Nemendur fá þjálfun í að nota hjálpargögn. Lesnar eru vandlega u.þ.b. 30 bls. og hraðlesið efni samsvarar 1 skáldsögu og 2 smásögum. Greinar, myndbönd og ítarefni getur komið í stað annars efnis.

DAN 103
Undanfari: Einkunn 7,0 – 10 á grunnskólaprófi og a.m.k. 6,0 á samræmdu prófi
  Í áfanganum er lögð áhersla á að nemendur verði færir um að skilja allt venjulegt talað og ritað mál almenns eðlis. Lestur fjölbreytilegra texta á að auka orðaforða og lesskilning. Þjálfun í hlustun og framburði á að gera nemendur færa um að skilja og tjá sig skiljanlega. Nemendur eru þjálfaðir í að beita algengustu málnotkunarreglum með munnlegum og skriflegum æfingum. Sérstök áhersla er lögð á þjálfun í að nota hjálpargögn. Lesnar eru vandlega u.þ.b. 50 bls. og hraðlesið efni samsvarar 2 skáldsögum og 4 smásögum. Greinar, myndbönd og ítarefni getur komið í stað annars efnis.

DAN 202 
Undanfari: DAN 102
  Í áfanganum er lögð áhersla á að auka enn frekar orðaforða og skilning á töluðu og rituðu máli almenns eðlis. Auk þess er bætt inn efni sem að einhverju leyti er sérhæft eða sem nemendur hafa sérstakan áhuga á. Talfærni er þjálfuð þannig að nemendur geti tjáð sig við mismunandi aðstæður. Nemendur eru þjálfaðir í að beita algengustu málnotkunarreglum með munnlegum og skriflegum æfingum. Sérstök áhersla er lögð á þjálfun í að nota hjálpargögn. Lesnar eru vandlega u.þ.b. 30 bls. og hraðlesið efni samsvarar 1–2 skáldsögum og 2–3 smásögum. Greinar, myndbönd og ítarefni getur komið í stað annars efnis.

DAN 203
Undanfari: DAN 103
  Í áfanganum er lögð áhersla á að nemendur verði færir um að skilja inntak ritmáls- og taltexta sem fjalla um nokkuð sérhæft efni sem þeir þekkja til eða hafa áhuga á. Mál- og ritfærni er þjálfuð í tengslum við viðfangsefnið hverju sinni. Talþjálfun miðar að því að nemendur læri að orða hugsanir sínar skýrt og skilmerkilega í samtölum og frásögnum. Nemendur fá sýnishorn af norskum og sænskum textum. Þjálfun í notkun hjálpargagna er aukin. Lesnar eru vandlega u.þ.b. 50 bls. og hraðlesið efni samsvarar 2 skáldsögum og 4 smásögum. Greinar, myndbönd og ítarefni getur komið í stað annars efnis.

DAN 212
Undanfari: DAN 202
  Í áfanganum er lögð áhersla á að nemendur verði færir um að skilja inntak ritmáls- og taltexta sem fjalla um nokkuð sérhæft efni sem þeir þekkja til eða hafa áhuga á. Mál- og ritfærni er þjálfuð í tengslum við viðfangsefnið hverju sinni. Talþjálfun miðar að því að nemendur læri að orða hugsanir sínar skýrt og skilmerkilega í samtölum og frásögnum. Nemendur fá sýnishorn af norskum og sænskum textum. Þjálfun í notkun hjálpargagna er aukin. Lesnar eru vandlega u.þ.b. 30 bls. og hraðlesið efni samsvarar 1–2 skáldsögum og 2–3 smásögum. Greinar, myndbönd og ítarefni getur komið í stað annars efnis.

DAN 303
Undanfari: DAN 203 / DAN 212
  Í áfanganum er lögð áhersla á að nemendur verði vel læsir á flóknari texta en áður og geti áttað sig á dýpri merkingu þeirra. Nemendur fá þjálfun í að beita málinu rétt í ræðu og riti. Áhersla er lögð á að nemendur verði færir um að tjá hugsun sína skýrt og geti rökstutt skoðanir sínar. Nemendur fá þjálfun í að vinna að viðameiri verkefnum þar sem efnis er leitað t.d. á bókasöfnum eða í margmiðlunarefni.

DAN 383 - Valáfangi
Undanfari DAN2126 eða DAN2036
Fjallað um ýmsar hliðar danskrar menningar: Arkitektur; Billedkunst; Børnekultur; Dans; Design; Film og foto; Litteratur; Musik; Radio og TV.

DAN 403
Undanfari: DAN 303
  Í fyrsta hluta áfangans er lesið úrval úr bókmenntum Norðurlanda. Annar hluti áfangans fjallar um málefni líðandi stundar, einkum með efnisöflun úr fjölmiðlum (dagblöðum, útvarpi, textavarpi, netinu). Síðasti hlutinn er helgaður þemavinnu, rannsóknarverkefnum eða þverfaglegum verkefnum að vali nemenda og beri þeir ábyrgð (í samráði við kennara eða samnemendur) á efnisöflun og úrvinnslu.
 

 
 
 
 

Please publish modules in offcanvas position.