Vélvirkjun er löggilt iðngrein. Meðalnámstími í vélvirkjun er fjögur ár, samtals 6 annir í skóla og 60 vikna starfsþjálfun. Markmið námsins er að gera nemendum kleift að takast á við þau viðfangsefni sem vélvirkjar inna af hendi, þ.e. uppbyggingu og viðhald véla, kælikerfa og loftstýringa, bilanaleit og stýringar. Inntökuskilyrði á brautina er að hafa lokið grunnskóla með lágmarks-hæfnieinkunn C í íslensku og stærðfræði eða að hafa lokið 1. þreps áföngum í þessum greinum. Náminu lýkur með sveinsprófi er veitir rétt til starfa í iðninni og til inngöngu í nám til iðnmeistaraprófs.  Haustið 2020 er fyrirhugað að fara af stað með kennslu á nýrri málm- og véltæknibraut. 

   

Áfangar í vélvirkjun á verknámsbraut (40 ein. eftir að 80 ein. á MG er lokið, alls 120 ein.)

Almennar greinar (29 ein.)
Íslenska             ÍSL  102, 202                       4 ein.
Danska               DAN* 102                            2 ein.
Enska                ENS  102, 202, 212                  6 ein.
Lífsleikni           LKN  103                            3 ein.

Náttúruvísindi       NÁT  123                            3 ein.
Skyndihjálp          SKY  101                            1 ein.
Stærðfræði           STÆ  102, 122                       4 ein.
Íþróttir             ÍÞR  102, 202 + 2 ein.              6 ein.

Sérgreinar (91 ein.)
Aflvélavirkjun       AVV  102, 202, 303                  7 ein.
CNC-stýringar        CNC  103                            3 ein.
Efnisfræði           EFM  103, 301                       4 ein.
Grunnteikning        GRT  103, 203                       6 ein.
Gæðavitund           GÆV  101                            1 ein.
Handavinna           HVM  103, 203, 303, 403, 503, 603  18 ein.
Hlífðargassuða       HSU  102                            2 ein.

Iðnreikningur        IRM  102, 202                       4 ein.
Iðnteikning          ITM  113                            3 ein.
Kælitækni            KÆL  122                            2 ein.

Logsuða              LSU  102                            2 ein.
Lagnatækni           LAG  112                            2 ein.
Plötuvinna           PLV  102, 202                       4 ein.
Rafeindatækni        RAT  103                            3 ein.
Rafmagnsfræði        RAF  113                            3 ein.
Rafsuða              RSU  102, 202                       4 ein.
Rennismíði           REN  103, 203                       6 ein.
Stýritækni           STY  102, 202                       4 ein.
Tölvuteikning        TTÖ  103, 203                       6 ein.
Vélfræði             VFR  102, 222                       4 ein.
Vökvatækni           VÖK  102                            2 ein.
Öryggismál           ÖRF  101                            1 ein.

   

* Í stað dönsku má taka norsku eða sænsku.

   

Please publish modules in offcanvas position.