Mat á starfi Fjölbrautaskóla Vesturlands

Innra mati við Fjölbrautaskóla Vesturlands er skipt í þætti sem merktir eru A, B, C ... N í töflunni hér að neðan. Til 2008 var þeirri reglu fylgt að gera þáttum A til I skil á tveggja ára fresti. Frá og með upphafi árs 2009 er stefnt á að meta hvern þessara þátta á þriggja ára fresti. Þar sem X eru undirstrikuð í töflunni eru krækjur í skjöl þar sem gerð er grein fyrir niðurstöðum mats.

  Önn V
12
H
12
V
13
H
13
V
14
H
14
V
15
H
15
V
16
H
16
V
17
H
17
A. Endurskoðun á matskerfi     X           x      
B. Skýrsla þar sem niðurstöður mats á einstökum þáttum eru teknar saman og tengdar markmiðum skólastarfsins.   X   X   X   X   X   X
C. Samantekt um mat á stjórn skólans. X             x        
D. Samantekt um mat á starfi kennara.   X             x      
E. Samantekt um kannanir meðal starfmanna á starfsanda, vinnuumhverfi o.fl.         X           x  
F. Mat á stöðu, aðbúnaði, kennslu, námsmati og árangri í einstökum deildum og fögum.       X           x    
G. Samantekt um mat á húsnæði og aðbúnaði/aðstöðu.       X           x    
H. Samantekt um mat á þjónustu skrifstofu, bóksafns, heimavistar, mötuneytis, tölvukerfis.         X           x  
I. Samantekt um mat á framkvæmd skólareglna, líðan nemenda, félagslífi, forvörnum,  námsráðgjöf, umsjón og aðbúnaði nemenda. X           x          
J. Tölfræðileg yfirlit yfir námsárangur, skólasókn, nemendafjölda   X X X X X X X X X X X X
K. Tölfræðileg yfirlit yfir nýtingu kennslu og brottfall X X X X X X X X X X X X
L. Niðurstöður könnunar meðal útskriftarnema. Skólameistari leggur þessa könnun fyrir í lok hverrar annar.  X   X   X X X X X X X X
M. Samanburður á líðan og ánægju nemenda í FVA, FS og FSu                           
N. Heilsukönnun FVA, FS og FSu á vorönn 2012   X                      
O. Skólapúlsinn                   X    

Hér fyrir neðan er krækja í niðurstöður ytra mats sem unnið var á vorönn 2012. Þetta mat unnu Trausti Þorsteinsson og Bragi Guðmundsson í samræmi við fyrirmæli laga og erindisbréf mennta- og menningarmálaráðuneytisins.

Fyrir neðan er einnig krækja í verk- og framkvæmdaáætlun um sjálfsmat frá árinu 2006 þar sem aðferðafræðinni við innra mat í skólanum er lýst.

Mat á starfi Fjölbrautaskóla Vesturlands 2008 - 2011

Matsskýrslur

Sjálfsmatsskýrsla 2020

Sjálfsmatsskýrsla 2019

Sjálfsmatsskýrsla 2018 

Sjálfsmatsskýrsla 2017

Please publish modules in offcanvas position.