Meginmarkmið

Nemendur verði í lok áfangans færir um að greina kostnað og tekjur fyrirtækja og beita ólíkum aðferðum við verðlagningu.  Nemendur geti túlkað rekstrarreikning, efnahagsreikning og fjármagnsstreymi og sett upp áætlaðan rekstur, efnahags- og greiðsluáætlun.

Námsmarkmið

Kostnaðargreining

Í lok áfangans skuli nemendur geta

-           greint á milli fasts kostnaðar og breytilegs kostnaðar

-           reiknað heildarkostnað

-           þekkt ólíkar gerðir fasts kostnaðar og breytilegs kostnaðar

-           greint á milli aðalstarfsemi og aukastarfsemi

 

Tekjur fyrirtækja

Í lok áfangans skuli nemendur geta

-           reiknað tekjur fyrirtækja

-           sundurliðað tekjur fyrirtækja eftir uppruna þeirra

 

Framlegð

Í lok áfangans skuli nemendur geta

-           gert sér grein fyrir mikilvægi framlegðarútreikninga

-           reiknað og túlkað framlegð, svo sem framlegðarstig, framlegð á vinnutíma, framlegð á vélatíma eða fermetra húsnæðis

-           beitt framlegðarútreikningum við ákvarðanatöku

-           beitt álagsaðferð og framlegðaraðferð við ákvarðanatöku

 

Reikstrarreikningur

Í lok áfangans skuli nemendur geta

-           lesið og túlkað rekstrarreikning

-           sett upp einfaldan rekstrarreikning út frá niðurstöðum bókhalds

-           áttað sig á samhengi rekstrarreiknings og framlegðarreikninga

 

Efnahagsreikningur

Í lok áfangans skuli nemendur geta

-           lesið og túlkað efnahagsreikning

-           sett upp einfaldan efnahagsreikning út frá niðurstöðum bókhalds

 

Fjármagnsstreymi

Í lok áfangans skuli nemendur geta

-           áttað sig á uppruna fjármagns og ráðstöfun þess

-           skilið hvaða afleiðingar breyting á rekstri hefur á greiðslufjárstöðu fyrirtækja

 

Kennitölur

Í lok áfangans skuli nemendur geta

-           þekkt mikilvægustu kennitölur reksturs og efnahags

-           reiknað út helstu kennitölur reksturs og efnahags

-           túlkað helstu kennitölur reksturs og efnahags

 

Áætlanagerð

Í lok áfangans skuli nemendur geta

-           gert sér grein fyrir mikilvægi áætlanagerðar

-           útbúið rekstraráætlun, fjárfestingaráætlun, greiðsluáætlun og áætlað efnahag í lok tímabils

Please publish modules in offcanvas position.