Meginmarkmið

Nemendur þjálfist í meðferð tölulegra upplýsinga og tileinki sér þær.  Einkum öðlist þeir aukna færni í reikningsaðferðum sem mest eru notaðar í rekstri og viðskiptum.

Námsmarkmið

Viðskiptareikningur

Við lok áfangans skulu nemendur

-           hafa gott vald á almennum prósentureikningi

-           geta reiknað vexti, vaxtavexti og virðisaukaskatt

-           þekkja aðferðir við að reikna út núvirði, verðbætur og vísitölu

-           hafa náð tökum á veldareglum og geta unnið með heila og brotna veldisvísa

-           hafa kynnst fallhugtakinu, veldisföllum og tengslum þeirra við vaxtareikning

-           geta reiknað markgildi kvóta með margliður í teljara og nefnara og sömu rætur í teljara og nefnara

-           skilja tengsl afleiðu og hallatölu snertils og geta diffrað einfaldar margliður

-           geta reiknað jaðarkostnað, jaðartekjur, lágmarks einingakostnað, hámarks hagnað og vaxtahraða kostnaðarfalla

-           geta leyst einfaldar lógaritmajöfnur og jöfnur með óþekktum veldisvísi

-           geta reiknað summu kvótaraðar

-           geta notað jafngreiðsluraðir til að reikna út afborganir lána

 

Tölfræði

Við lok áfangans skulu nemendur

-           hafa öðlast færni í framsetningu tölulegra upplýsinga og geta lesið úr þeim

-           geta unnið úr talnasöfnum, þ.e. reiknað raun- og hlutfallstíðni, meðaltal, miðgildi, meðal- og staðalfrávik, skipt í flokka og sett upp töflur svo og súlu-, stuðla-, línu- og skífurit

 

Áfangi í viðskiptastærðfræði STÆ 243 verði metinn að fullu í ótilteknu stærðfræðivali til stúdentsprófs.

Þeim sem hefur lokið a.m.k. 12 eininga stærðfræðinámi á framhaldsskólastigi er ekki skylt að taka áfangann.

Please publish modules in offcanvas position.