Meginmarkmið

Nemendur fái aukna tilfinningu fyrir blæbrigðum íslensks ritmáls og möguleikum í notkun þess, m.a. í starfi iðnmeistara.  Þeir þjálfist í ritun í mismunandi tilgangi,  æfist í að setja fram mál sitt á skýran og lipran hátt með málsniði sem hæfir hverju tilefni og læri að nýta sér tiltæk hjálpargögn.

Námsmarkmið

Notkun handbóka og gagna

Við lok áfangans geti nemendur nýtt sér

-           orðabækur og önnur hjálpargögn svo sem leiðréttingarforrit til að skrifa réttan texta

-           íðorðasöfn tengd viðkomandi starfsgrein

-           handbækur um ritun og frágang

-           ráðgjöf í málfarsefnum

-           heimildir í starfsgrein sinni

-           samheitasöfn í tölvum

 

Ritun og frágangur verklýsinga

Við lok áfangans skulu nemendur

-           geta fyllt út stöðluð form verklýsinga og byggt upp eigið form

-           hafa vanist því að gera hugmyndalista (atriðisorðalista) til undirbúnings ritunar

-           gera greinarmun á hlutlægum og huglægum orðum og nota orð af nákvæmni

-           vera færir um að byggja upp skipulegar verklýsingar fyrir afmarkaða verkþætti í starfsgrein sinni sem aðrir geta unnið eftir

 

Bréfaskriftir

Við lok áfangans verði nemendur færir um að

-           að setja upp og rita formleg bréf af ýmsum toga

-           nota viðeigandi málsnið í formlegum og persónulegum skrifum

 

Skýrslugerð

Við lok áfangans skulu nemendur

-           geta fyllt út stöðluð skýrsluform

-           vita hvaða málsnið hentar skýrslum og greinargerðum

-           þekkja grundvallaratriði er varða uppbyggingu, ritun og frágang skýrslna og greinargerða og geta ritað einfalda skýrslu á skýran og skipulegan hátt

-           þekkja helstu einkenni stofnanamáls og kunna að varast það í eigin málnotkun

 

Íslenskuáfangarnir ÍSL 242 og ÍSL 252 verði metnir að fullu í ótilteknu íslenskuvali til stúdentsprófs. 

Þeim sem hefur lokið a.m.k. 9 eininga móðurmálsnámi á framhaldsskólastigi er ekki skylt að taka íslensku í meistaranámi. 

 

Please publish modules in offcanvas position.