Skólanámskrá Fjölbrautaskóla Vesturlands, 14. útgáfa 2014
Starfshættir | Námsbrautir


Húsasmíði - iðnnám á verknámsbraut (HÚ8)

Húsasmíði er löggilt iðngrein. Meðalnámstími er fjögur ár að meðtöldu grunnnámi bygginga- og mannvirkjagreina, samtals fimm annir í skóla og 72 vikna starfsþjálfun. Meginmarkmið með námi í húsasmíði er að nemendur öðlist skilning, þekkingu og færni til að sinna allri smíðavinnu í bygginga- og mannvirkjaiðnaði hvort sem er verkstæðis- og innréttingavinna, úti- og innivinna á byggingastað eða viðgerða- og breytingavinna. Náminu lýkur með sveinsprófi er veitir rétt til starfa í iðninni og til inngöngu í nám til iðnmeistaraprófs.
   Meðalnámstími er fjögur ár, þ.e. þrjú og hálft ár að loknu grunnnámi bygginga- og mannvirkjagreina. Þar af eru 5 annir í skóla (þ.e. 1 önn í grunnnámi og 4 annir í sérnámi) og 72 vikna starfsþjálfun í fyrirtæki.

Áfangar í húsasmíði á verknámsbraut (78 ein. eftir að 22 ein. á GMB er lokið, alls 100 ein.)

Almennar greinar (24 ein.)
Íslenska          ÍSL  102, 202                    4 ein.
Stærðfræði        STÆ  102, 122                    4 ein.
Enska og danska   DAN* 102                         2 ein.
                  ENS  102                         2 ein.
                  + 4 ein. í ensku eða dönsku*     4 ein.
Lífsleikni        LKN  103                         3 ein.
Íþróttir
         ÍÞR  102, 202 + 1 ein.           5 ein.

Sérgreinar (76 ein.)
Áætlanir og gæðastjórnun       ÁGS  102            2 ein.
Efnisfræði grunnnáms           EFG  103            3 ein.
Framkvæmdir og vinnuvernd      FRV  103            3 ein.
Gluggar og útihurðir           GLU  104            4 ein.
Grunnteikning                  GRT  103, 203       6 ein.
Húsaviðgerðir og breytingar    HÚB  102            2 ein.
Inniklæðningar                 INK  102            2 ein.
Innréttingar                   INR  106            6 ein.
Lokaverkefni í húsasmíði       LHÚ  104            4 ein.
Steinsteypuvirki - húsasmíði   SVH  102            2 ein.
Teikningar og
    verklýsingar í húsasmíði   TEH  103, 203, 303  9 ein.
Timburhús                      TIH  10A           10 ein.
Trésmíði                       TRÉ  109            9 ein.
Tréstigar                      TRS  102            2 ein.
Tölvustýrðar trésmíðavélar     TST  101            1 ein.
Útveggjaklæðningar – húsasmíði ÚVH  102            2 ein.
Verktækni grunnnáms
            VTG  106**          6 ein.

Véltrésmíði                    VTS  103            3 ein.

 

* Í stað dönsku má taka norsku eða sænsku.
** Ef nemandi hefur náð 20 ára aldri þegar hann hefur nám á brautinni má hann sleppa áfanganum VTG106.

 

  


 
 

Please publish modules in offcanvas position.