Eftir námsmatsdaga í lok annar skulu nemendur eiga þess kost að skoða prófúrlausnir sínar í viðurvist kennara og/eða ræða námsmat í áföngum við kennara. Ef fram kemur skekkja í mati eða einkunnagjöf skal slíkt leiðrétt. Ef nemandi telur einkunnagjöf kennara ósanngjarna á hann rétt á að vísa málinu til skólameistara innan þriggja daga frá námsmatsviðtaladegi. Skólameistari hlutast þá til um, að höfðu samráði við deildarstjóra, að hlutlaus prófdómari meti úrlausn nemandans. Úrskurður prófdómara skal gilda

Please publish modules in offcanvas position.